:: ::ผู้เข้าชมทั้งหมด    893   ท่าน                  ประเภท : ประชาสัมพันธ์
   

      สรุปการใช้งานโปรแกรม ฯ วันที่ 15-16 ก.พ. 59 รร.มารวยฯ       สรุปผลการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 15-16 ก.พ. 59 ณ รร.มารวยฯ
เจ้าของเรื่อง : สำนักงานปลัด     วัน/เวลา ลงข้อมูล :   13 กุมภาพันธ์ 2559  22:14:25   
 


ผู้เขียน
รายละเอียด