:: ::ผู้เข้าชมทั้งหมด    476   ท่าน                  ประเภท : ประชาสัมพันธ์
   

      การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพการบริการเรื่องราวร้องทุกข์       การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพการบริการเรื่องราวร้องทุกข์ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 3 มี.ค. 58 โดย ท่านสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ไฟล์แนบ :
20150307090327   
 

เจ้าของเรื่อง : จังหวัดยโสธร     วัน/เวลา ลงข้อมูล :   7 มีนาคม 2558  21:18:27   
 


ผู้เขียน
รายละเอียด

  คำตอบที่ : 1

  คุณ :
จังหวัดยโสธร

   วัน :  7 มีนาคม 2558
 เวลา
: 21:20:12
   

  ไฟล์แนบ :
20150307090312

   นายแพทย์คำรณ ไชยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 1

 
สถานะ  : 0  


  คำตอบที่ : 2

  คุณ :
จังหวัดยโสธร

   วัน :  7 มีนาคม 2558
 เวลา
: 21:28:58
   

  ไฟล์แนบ :
20150307090358

  

 
สถานะ  : 0  


  คำตอบที่ : 3

  คุณ :
จังหวัดยโสธร

   วัน :  7 มีนาคม 2558
 เวลา
: 21:29:27
   

  ไฟล์แนบ :
20150307090327

  

 
สถานะ  : 0  


  คำตอบที่ : 4

  คุณ :
จังหวัดยโสธร

   วัน :  7 มีนาคม 2558
 เวลา
: 21:29:49
   

  ไฟล์แนบ :
20150307090349

  

 
สถานะ  : 0  


  คำตอบที่ : 5

  คุณ :
จังหวัดยโสธร

   วัน :  7 มีนาคม 2558
 เวลา
: 21:31:34
   

  ไฟล์แนบ :
20150307090334

  

 
สถานะ  : 0  


  คำตอบที่ : 6

  คุณ :
จังหวัดยโสธร

   วัน :  7 มีนาคม 2558
 เวลา
: 21:31:54
   

  ไฟล์แนบ :
20150307090354

  

 
สถานะ  : 0  


  คำตอบที่ : 7

  คุณ :
จังหวัดยโสธร

   วัน :  7 มีนาคม 2558
 เวลา
: 21:32:17
   

  ไฟล์แนบ :
20150307090317

  

 
สถานะ  : 0