:: ::ผู้เข้าชมทั้งหมด    908   ท่าน                  ประเภท : ประชาสัมพันธ์
   

      คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์       คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถ Download ได้ตาม link นี้ http://203.157.240.30/bie/contents/view/1604

ไฟล์แนบ :
20141217011208   
 

เจ้าของเรื่อง : จังหวัดยโสธร     วัน/เวลา ลงข้อมูล :   17 ธันวาคม 2557  13:26:08   
 


ผู้เขียน
รายละเอียด